Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 525
  • Tất cả: 107,547
PASSIVE VOICE

CHUYÊN ĐỀ: PASSIVE VOICE

(THỂ BỊ ĐỘNG)

PHẦN A: LÝ THUYẾT

I. Công thức chung : BE + PAST PARTICIPLE (PP= V-ed/V3)

II. Công thức của từng thì:

TENSES

ACTIVE

PASSIVE

1. The simple present

S + V(s/es)

S+ am/is/are+PP

2. The pre. Continuous

S + am/ is/ are + V-ing

S+am/is/are/+being+PP

3. The present perfect

S + have/ has + PP

S+ have/has+ been+PP

4. The simple past

S + V2/ V-ed

S+ was/were+PP

5. The past continuous

S + was/ were + V- ing

S+ was/were+being+PP

6. The past perfect

S + had + PP

S+ had+been+PP

7. The simple future

S + will/ shall + V-bare

S+ will/shall+be+PP

8. The near future

S+am/ is/are going to+ V-bare

S+am/is/are going to+be+PP

9. The Modal verbs

S + can, could, shall, should, may, might, must, have to, ought to +V-bare

S + can/could/may…..+ be + PP


Xem thêm nội dung trong tệp đính kèm:
CHUYEN DE PASSIVE VOICE.doc

GV: Báo Nguyễn Thái Chi